Stack & Duet – Mulderblauw

woningbouw / kantoren

In mijn periode als projectarchitect bij Mulderblauw Architecten zijn deze 112 woningen in Haarlem ontworpen in opdracht van HBB Groep. Het ontwerp bestaat uit 3 bouwdelen die in een U-vorm langs het spoor en twee drukke wegen liggen. Het hoge bouwdeel met 98 compacte startersappartementen (‘Stack’) vormt een herkenbaar accent langs de Westelijke Randweg. De twee lagere bouwdelen met 14 grote eengezins-/praktijkwoningen (‘Duet’) sluiten qua hoogte goed aan bij de bestaande naastgelegen woonwijk. Tezamen omarmt het ensemble een gezamenlijk, groen binnenhof waar kinderen spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Door grote gaten in het dek komt daglicht in de halfverdiepte parkeergarage eronder.

De straatgevels zijn rondom uitgevoerd in metselwerk om het verkeersgeluid te weren. De verduurzaamde houten hofgevels zorgen voor een vriendelijke, warme uitstraling. Het vele glas op de balkongevels van de appartementen houden verkeersgeluid en wind tegen, zonder dat het daglicht en uitzicht wordt belemmerd. De sedumdaken op de laagbouw dragen bij aan het mooie uitzicht, maar zorgen ook voor extra isolatie en regenwaterbuffering. Op het dak van de hoogbouw liggen zonnepanelen waarop de algemene verlichting is aangesloten. De hoogbouw komt los van de grond door de volledig glazen plint waarin zich bijzondere verhuurbare ruimten bevinden.

Het project is in 2017 opgeleverd en ontving een nominatie voor de prestigieuze Lieve de Keypenning.